Thông báo tuyển dụng nhân sự

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Cần tuyển 10 công nhân vận hành máy, 02 nhân viên thu mua nhập khẩu và 02 nhân viên kinh doanh.