Cắt hình CNC plasma - Gas

Thép SS400 các-bon thông thường qua máy CNC Plasma được cắt thành các hình dạng không xác định, khoét lỗ, biên dạng 

Chi tiết

Cắt thép tấm SS400 bằng máy CNC plasma 

Một số chi tiết được cắt theo thiết kế tấm đế khuôn, gá khuôn, tiết kiệm chi phí hơn làm khuôn bằng máy tiện CNC

Các chi tiết, linh kiện máy được cắt theo hình thù thiết kế

Sản phẩm khác