Thép công cụ S45C, S50C

Chi tiết

 

Thép S45C Phi tròn 

Thép S50C tấm

 

Sản phẩm khác