Mài 6 mặt: mài được kích thước rộng 700mm, dài 1500mm, dày 300mm, chính xác đến ± 0,02mm.

 

Dịch vụ khác